Atlas van het dialect in Vlaanderen
Johan De Caluwe-Veronique De Tier-Anne-Sophie Ghyselen-Roxane Vandenberghe

Haunted
Harry De Paepe-Erik De Keersmaecker

Tijd
Louis Stiller

Het groot Vlaams vloekboek
Fieke Van der Gucht-Marten van der Meulen-Willem van Beylen-Robbe Verlinde

On Gambling
Pascasius Justus Turcq

On Books
Henri Estienne

Ruimte
Louis Stiller