Atlas van het dialect in Vlaanderen
Johan De Caluwe-Veronique De Tier-Anne-Sophie Ghyselen-Roxane Vandenberghe

Het grote ontbreekwoordenboek
Rick de Leeuw-Ruud Hendrickx

Portugiesisch im Alltag
Maximilian Sebastian Wagner

Norwegisch im Alltag
Maximilian Sebastian Wagner