Atlas van de wereldgeschiedenis
Christian Grataloup-Maarten van Rossem

Historische atlas van Antwerpen
Ilja Van Damme-Hilde Greefs-Iason Jongepier-Tim Soens

30 Sekunden
Dr. Karsten Brandt

Estoicado
Helder B. Oliveira

Leerzame krimpregio’s
Ton Notten-Bettina B. Bock-Wendy Kemper-Koebrugge-Marleen de Roo-Joke Abbring-René Bakker-Marian Janssen-De Goede-Hannah Achterbosch-Jumbo Klercq-Isabelle Pannecoucke-Pol Van Damme-Bernard Hubeau-Filip Canfyn