Kengetallen onderhoud wegverharding 2023

EAN:  9789493312111
Publicatiedatum:   02-12-2022
Formaat:  Paperback / softback
Taal:  Nederlands
Aantal bladzijden:  210

  POD (Beschikbaar als print-on-demand.)

Van het herstellen van een slijtlaag tot het onderhouden van thermoplastisch markeringsmateriaal. Dit boek bevat de globale kosten hierover. Zie ook de inkijktekst.

Een keur aan kleine maatregelen voor het onderhoud aan verkeerswegen worden hier beschreven. Per maatregel wordt volgens een vast patroon de volgende informatie gegeven: schadebeeld, onderhoudsmaatregel, omstandigheden, productie, materiaal, ploegsamenstelling, levensduur en natuurlijk kosten.

Zie ook de inkijktekst voor de toelichting en twee voorbeeldpagina's.

Kengetallen voor de GWW bestaat uit een serie van vier zakboekjes:
- Kengetallen kleine (re)constructies 1
- Kengetallen kleine (re)constructies 2
- Kengetallen onderhoud wegverhardingen
- Kengetallen inrichting bedrijfsterreinen

In dit boekje vindt u een keur aan (kleine) maatregelen
voor het onderhoud van verkeerswegen. De informatie is gestructureerd aan de hand van zes hoofdstukken:
– Asfaltverhardingen
– Betonverhardingen
– Elementenverhardingen
– Markeringen
– Wegmeubilair
– Afwateringselementen

Binnen deze zes hoofdstukken kunt u verder zoeken met behulp van de
omschrijvingen van de maatregelen. De maatregelen zijn in het hoofdstuk alfabetisch gerangschikt. Per maatregel wordt volgens een vast patroon de volgende informatie in tabelvorm weergegeven:
– het schadebeeld;
– de onderhoudsmaatregel;
– de omstandigheden;
– de productie;
– het materiaal;
– de ploegsamenstelling;
– de levensduur;
– de kosten.

De bedragen geven een indicatie van de reële kosten voor de totstandkoming van een project. Met de actuele marktsituatie van vraag en aanbod is dus geen rekening gehouden.
Situering van de werkzaamheden is het midden van het land.

  EAN: 9789493312111
  Auteur: 
  Uitgever: Bouwkosten.nl B.V.
  Publicatiedatum:   02-12-2022
  Formaat: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 210 mm
  Breedte: 105 mm
  Dikte: 11 mm
  Gewicht: 244 gr
  Voorraad: POD (Beschikbaar als print-on-demand.)
  Aantal bladzijden: 210
  Reeks:   GWW kengetallenzakboekjes